logo

Regiony

Doporučené plány cesty

Najděte si zájezd na Invia.cz

Nejzajímavější místa

ZOBRAZIT DALŠÍ MÍSTA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
DOPRAVA
UBYTOVÁNÍ
UDÁLOSTI A AKCE

Významné svátky a události

Nejrůznějších oslav, svátků a festivalů je v Řecku tolik, že byste téměř marně hledali v řeckém kalendáři den, kdy by se na některém místě v zemi nekonal nějaký z nich. Řekové jsou silně věřícím národem, s čímž souvisí množství náboženských festivalů a svátků, které slaví v průběhu celého roku, oslavy a procesí se konají také při příležitosti svátků svatých a patronů měst. Některé z těchto oslav se slaví pouze lokálně, jiné celostátně. Mezi nejvýznamnější náboženské svátky, události řeckých dějin a svátky svatých patří:

 • Theofanía (6. leden), známá také jako Svátek svěcení vody, připomíná den, kdy byl pokřtěn Ježíš Kristus v řece Jordánu. Pravoslavní kněží chodí od domu k domu a světí je svěcenou vodou, procesí se vydávají k moři, jezerům a řekám, kam kněží vhazují kříže, které pak mladí Řekové loví z vody ven.
 • Karneval (Karnavali, únor nebo březen) tři týdny masopustních oslav, plné veselí a lidových oslav v maskách se konají na mnoha řeckých ostrovech a vrcholí Masopustní nedělí a Čistým pondělím.
 • Čisté pondělí (Kathari Devtera, únor nebo březen) je první pondělí po Masopustu a značí začátek velkého, 40 dnů dlouhého postního období. Dříve ženy trávily dopoledne uklízením kuchyně po masopustních oslavách a jarním úklidem, z čehož byl odvozen název tohoto svátku. Na mnoha řeckých plážích se pořádají soutěže v pouštění draků.
 • Den nezávislosti a Den Zvěstování (25. březen), v tento den si Řekové připomínají výročí povstání proti turecké nadvládě v roce 1821 a také den, kdy archanděl Gabriel oznámil Panně Marii, že se stane matkou Ježíše Krista.
 • Řecké pravoslavné Velikonoce (březen, duben nebo květen) patří k největším a nejvýznamnějším událostem roku. Datum oslav se řídí podle starého juliánského kalendáře, nikoli podle gregoriánského, a proto připadá na jiné dny, než je slavíme my a další katolický svět. Velikonoční Svatý týden začíná po Květné neděli, kdy se řecké kostely zdobí větévkami olivovníků, vavřínu a jiných stromů a rostlin. Na Rudý čtvrtek pečou hospodyně velikonoční mazanec (tsoureki) a barví velikonoční vejce. Na rozdíl od našich zvyklostí se řecká vejce barví červenou barvou, symbolizující Kristovu krev. Vejce se umisťují doprostřed mazance, kladou se na domácí ikonostáze a také se nosí do kostela. Velký pátek se nese ve znamení smutku a půstu. Náboženská procesí nesou městy epitaf, symbolizující Kristovo tělo sejmuté z kříže a konají se společné bohoslužby v kostelech a na náměstích. Ty pokračují i na Bílou sobotu. V tento den se připravuje tradiční jehněčí polévka (magiritsa), večer se v kostelech koná hlavní bohoslužba, která vrcholí o půlnoci, kdy kněží za zvuku kostelních zvonů a ohňostrojů zapalují svíčky na znamení vzkříšení Ježíše Krista  (světlo je dovezeno letadlem přímo z Jeruzaléma a distribuováno jednotlivým kostelům po celém Řecku). Světlo se pak předává mezi lidmi, aby si každý přinesl domů svou zapálenou svíčku a mohl s ní udělat křížek nad vchodovými dveřmi a také zažehl v domě „nové světlo“. Hlavním dnem Velikonoc je Velikonoční neděle, kdy končí období půstu a začíná čas všeobecného veselí, doprovázeného hudbou a tancem. Rodiny opékají jehněčí maso a konají se nejrůznější společenské akce a závody.
 • Agios Georgios (sv. Jiří, 23. duben), svátek patrona všech pastevců.
 • Protomagiá (1. květen), rodiny s dětmi chodí do přírody a vijí věnce z rostlin a česneku, které pak zavěšují na dveře od svých domů.
 • Agios Konstantínos kai Eléni (sv. Konstantin a Helena, 21. květen), svátek oslavuje panovníka Konstantina Velikého a jeho matku Helenu, svátek slaví také všichni Řekové s těmito jmény.
 • Agios Ioannis (sv. Jan, 24. červen), svátek se na mnoha místech slaví zapalováním a přeskakováním ohňů.
 • Agioi Petros kai Pavlos (svátek apoštolů Petra a Pavla, 29. červen), svátek se slaví především v kostelech zasvěcených těmto světcům.
 • Agiou Panteleimonos (sv. Panteleimon, 27. červenec)
 • Svátek Proměnění Páně (Metamórfosi, 6. srpen), významný náboženský svátek připomíná proměnění Krista před zraky apoštolů. Po celé zemi se konají bohoslužby, zemědělci přinášejí do kostela svou úrodu, kde ji kladou k ikoně Krista.
 • Svatodušní svátky, Nanebevzetí Panny Marie (Koimissi Theotokou, 15. srpen), jeden z nejvýznamnějších církevních svátků Řecka doprovází oslavy plné dobrého jídla, pití a zábavy. Velkolepé náboženské seance probíhají zejména v kostele Panagía Evangelístri na ostrově Tinos, kam se vydávají davy poutníků.
 • Gennisis tis Panagias (Narození Panny Marie, 8. září), náboženské oslavy probíhají po celé zemi.
 • Agios Dimítrios (sv.Dimitrios, 26. říjen), svátek patrona Soluně, zemědělců a mnoha Řeků, kteří mají toto jméno.
 • Den Óchi (Den „Ne“, 28. říjen), připomínka události z roku 1940, kdy generál Ioannis Metaxas řekl „Ne“ (Óchi) okupaci a kapitulaci Řecka, kterou požadoval fašistický diktátor Mussolini.
 • Ton Taxiarchón Archangélou Michaíl kai Gavriíl (svátek Archandělů Michaela a Gabriela, 8. listopad), obřady se konají v mnoha kostelech zasvěceným těmto archandělům.
 • Agios Nikolaos (sv. Mikuláš, 6. prosinec), svatý Mikuláš je označován jako patron všech námořníků, proto se oslavy konají především na ostrovech, kde lidé zdobí lodě a házejí do moře jídlo pro ty, kteří v něm ztratili život.
 • Vánoce (Christougenna, 25., 26. prosinec), Vánoce sice probíhají v tyto dny, dárky však dětem nosí svatý Vasil (Agios Vassilis) až 1. ledna.

Kulturní a sportovní akce

 • Rally Acropolis (www.acropolisrally.gr, květen-červen), mezinárodní závody rally se jezdí již od roku 1951 v okolí Atén
 • Helénský festival (www.greekfestival.gr, červen-srpen), přední řecký kulturní festival zahrnuje řadu divadelních, tanečních a hudebních vystoupení a koná se v athénském Odeonu, v areálu starověkého divadla v Epidauru a na dalších místech
 • Hippokratův festival na ostrově Kos (počátek června-konec října), série kulturních akcí, jako jsou divadelní vystoupení, umělecké výstavy nebo koncerty
 • Letní festival v Herakliónu (červen-srpen), hudební, taneční a divadelní vystoupení
 • Taneční festival v Kalamatě (www.kalamatadancefestival.gr, červenec)
 • Mezinárodní folklórní festival v Ioannině (červenec)   
 • Festival v Delfách (červenec), několikadenní umělecký festival zahrnuje mimo jiné divadelní vystoupení v delfském amfiteátru  
 • Hudební festival v Sáni na Chalkidiki (www.sani-resort..., červenec-srpen)
 • Renesanční festival v Rethymnu (www.rfr.gr, léto), divadelní, hudební a taneční vystoupení, výstavy a další
 • Festival úplňku, (srpen), množství kulturních akcí se pořádá v Aténách a dalších městech v době srpnového úplňku a okolních dnech. 
 • Mezinárodní filmový festival v Soluni (www.filmfestival.gr, začátek listopadu)

Státní svátky

 • Nový Rok, 1. leden
 • Theofanía (Tři králové), 6. leden
 • Čisté pondělí, únor nebo březen
 • Den nezávislosti, 25. březen
 • Pravoslavný Velký pátek, březen nebo duben
 • Pravoslavné Velikonoční pondělí, březen nebo duben
 • Svátek práce (Protomagiá), 1. květen
 • Pravoslavné Svatodušní pondělí, 50 dnů po pravoslavných Velikonocích, květen nebo červen
 • Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpen
 • Den Ochi, 28. říjen 
 • Vánoce, 25.-26. prosince
AKTIVITY

Nejlepší nabídky pro cestovatele